Nieuw! Declaraties indienen in vreemde valuta

Vanaf deze versie biedt AllSolutions de mogelijkheid om een declaratie in vreemde valuta te kunnen indienen. Waarmee het mogelijk wordt om ook deze declaraties centraal vanuit AllSolutions uit te betalen. Daarbij is overigens het uitgangspunt dat de boeking en uitbetaling in de basisvaluta (Euro) plaatsvindt.

Bij de Declaraties (MDECLA) en de functie Aanmaken Declaratie (MDCFRM) zijn de velden Valuta en Declaratiebedrag in valuta toegevoegd. Deze velden komen naar voren op het moment dat je een declaratiecode hebt geselecteerd.

  • Het veld Valuta staat default ingesteld op Euro. Wijzig deze naar de vreemde valuta die van toepassing is.
  • In het veld Declaratiebedrag in valuta geef je het bedrag van je declaratie op in de vreemde valuta.
  • Zodra je de declaratie opslaat, wordt het bedrag omgerekend naar Euro’s, op basis van de actuele Valutakoers (MVALKD) in de omgeving.

Verder zijn een vijftal velden aan de databasetabel van de declaraties toegevoegd:

  • Valuta-code (dc04.val-kd)
  • Declaratiebedrag in valuta inclusief btw (dc04.dcl-bdr-incl-val)
  • Koers (dc04.koers)
  • Koers per (dc04.koers-eh)
  • Koersnotatie invers (dc04.invers)

Deze velden kun je naar keuze zelf aan de weergaven in je omgeving toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.05