Debiteuren aanmanen per openstaande post: verzamelaanmaning als documentgegevens ontbreken

Bij de Debiteuren (MDEBST) kun je instellen of je deze wilt aanmanen. Je hebt hierbij drie mogelijkheden: Niet aanmanen, Per openstaande post en Verzameld. Wanneer je hebt gekozen voor aanmanen per openstaande post, gebruikt het systeem de oorspronkelijke factuur als aanmaning.

In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat de documentgegevens van de oorspronkelijke factuur niet meer aanwezig zijn. Vanaf deze versie zal het systeem dan automatisch ervoor zorgen dat er een verzamelaanmaning wordt gegenereerd. Op deze manier wordt geborgd dat voor een openstaande post altijd een aanmaning kan worden verzonden. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.03