Dagmutaties en historische mutaties gemakkelijk vanuit één browser raadplegen

Vanaf deze versie kunt u dagmutaties en historische mutaties gemakkelijker raadplegen in uw grootboekadministratie. De dagmutaties en historische mutaties zijn voortaan in één browser op te vragen. In verband hiermee zijn de shortcuts Dagmutaties en Historische mutaties in de volgende functies samengevoegd tot de shortcut Financiële mutaties:

  • Informatie Kolommenbalans (IKLBAL)
  • Dagboeken (MDAGBK)
  • Kostendragers (MKSTDR)
  • Grootboekrekeningen (MRKSCH)

In de diverse browsers waarin de financiële mutaties worden getoond, is een filter ‘Financiële mutaties’ toegevoegd. Hiermee stelt u in of u alleen dagmutaties, alleen historische mutaties of alle mutaties wilt zien.

Aanvullend kunt u in het selectiescherm van de functies Overzicht Financiële mutaties per Rekening (PHMGRB) en Overzicht Financiële mutaties per Dagboek (PHMGDB) nu ook aangeven welke mutaties u wilt afdrukken. Voorheen kon u met deze functies alleen historische mutaties afdrukken.

De functie Informatie Dagmutaties (IDGMUT) is in deze versie komen te vervallen. U kunt nu onder andere de functie Informatie Financiële mutaties (IRKSCH) gebruiken om de dagmutaties te raadplegen.

Belangrijk: Loopt u tijdens de acceptatiecheck van de upgrade a.u.b. alle financiële weergaven even hierop na, vooral de weergaven die de basis vormen voor financiële rapportages en/of snapshots!

Technische informatie: De dagmutaties worden vanaf deze versie ook opgeslagen in de databasetabel gb71 en worden gekenmerkt door het veld gb71.dagmutatie. Aan dit veld kunt u dus zien of het een dagmutatie of een historische mutatie betreft.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.01