Dagboek/boekstuknummer verwerking bij declaratie vastleggen

Vanaf deze versie wordt automatisch bij de declaratie vastgelegd onder welk dagboek en boekstuknummer deze is verwerkt. U kunt deze velden zelf toevoegen in een eigen weergave. Op deze manier kunt u achteraf beter raadplegen welke declaraties onder een bepaald dagboek/boekstuk zijn verwerkt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.15