Crediteuren: Veld ‘Naam’ vergroot naar 70 posities (Tenaamstelling bankrekening)

Bij de Crediteuren (MKRDST) leg je via de shortcut Rekeningen de bankrekening(en)/IBAN van de crediteur vast. Hier is in het onderdeel Tenaamstelling bankrekening het veld Naam vergroot van 40 naar 70 posities. Op deze manier kan de maximum toegestane lengte in betaal- en incasso-opdrachten voortaan volledig benut worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09