Controle verplichte invoer vrije velden

Bij de Vrije Velden (MVVVLD) kunt u een conditie vastleggen waaronder het veld moet worden getoond en of gebruikers het vrije veld verplicht moeten invullen. In deze versie kunt u ook aangeven of de controle op het verplicht invullen altijd moet worden uitgevoerd. Of alleen wanneer het veld op het scherm wordt getoond. Wanneer niet aan de conditie wordt voldaan (en het veld dus ook niet wordt getoond), kan het gewenst zijn dat het vrije veld in dat geval niet verplicht ingevuld hoeft te worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.07