Controle rollen in overzicht aangescherpt

In de functie Gebruikers (MGEBRU) kunt u bij een gebruikereen of meerdere rollen instellen. Hierbij geeft u tevens aan of de gebruiker alleen toegang heeft tot zijn ‘eigen gegevens’ of dat hij ook de gegevens van anderen mag raadplegen of beheren.

Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een rol als projectleider heeft, worden in de browser met Projecten (MPROJE) initieel alleen de eigen projecten van de projectleider getoond. Als de gebruiker ook toegang heeft tot de gegevens van andere projectleiders, kan hij het rolfilter in de browser uit zetten. Hierdoor worden dan alle projecten in de browser getoond.

In deze versie is de controle op de rollen aangescherpt. Wanneer een gebruiker een rol heeft, waarbij is ingesteld dat de gegevens van anderen alleen getoond mogen worden, kan nog steeds een overzicht van de gegevens op het scherm worden geopend.

In de overzichtsweergave worden vanaf nu echter alleen de gegevens uit het formulier getoond. Alle andere onderdelen (acties, shortcuts, prikbord en documenten) zijn niet meer zichtbaar. Hierdoor is de werking in het overzicht gelijkgetrokken aan de browser.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.07