Controle op maximumaantal deelnemers op wachtlijst

Per cursus is het mogelijk geworden om aan te geven hoeveel deelnemers er maximaal op de wachtlijst geplaatst mogen worden. Bij het invoeren van deelnemers wordt desgewenst automatisch gecontroleerd op de overschrijding van het maximumaantal. De cursusgegevens kunnen met de functie Cursussen (MCURSU) en de actie Cursusgegevens wijzigen in de browser met subprojecten worden onderhouden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01