Configuratiegegevens opnemen in te genereren werkorderdocumenten

Vanuit AllSolutions kun je documenten genereren op basis van eigen Sjablonen (MSJABL). In een sjabloon kun je niet alleen een aantal standaard-velden opnemen (in te zien per entiteit), maar ook vrije velden die je in een bepaalde functie hebt gedefinieerd.

Als je vanuit een Werkorder (MWORDE) documenten genereert, kun je hierin nu ook de gegevens van de gekoppelde configuratie opnemen. Vanaf deze versie worden deze doorgegeven aan de MSJABL-sjablonen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01