Categorie bij verfijnen tonen

Met de functie Categorieën Webwinkel (MCATEG) kunnen de diverse categorieën waarop binnen de (logistieke) webwinkel en binnen het online cursusaanbod gezocht en gefilterd kan worden, worden gedefinieerd. Deze categorieën kunnen enerzijds aan de webwinkel-onderdelen in het menu en anderzijds aan de (logistieke) artikelen en cursussen worden gekoppeld.

Wanneer in het menu een webwinkel-onderdeel wordt aangeklikt, worden de artikelen of cursussen getoond die aan dezelfde categorieën zijn gekoppeld. Aan de rechterkant van het scherm worden de categorieën getoond, waarop vervolgens binnen de lijst kan worden gefilterd.

In sommige situaties is het niet wenselijk om bepaalde categorieën aan de rechterkant als ‘verfijn-optie’ te tonen. Het betreft categorieën die meer achter de schermen worden gebruikt om bij de verschillende webwinkel-onderdelen de juiste artikelen en cursussen te tonen. Hiervoor is in de functie Categorieën Webwinkel (MCATEG) het veld ‘Tonen bij verfijnen’ toegevoegd, zodat kan worden ingesteld op welke categorieën moet kunnen worden verfijnd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.02