Careweb: Controle op maximale duur DBC bij leerlingdossiers verwijderd

Via de koppeling met Careweb kan informatie over DBC’s geautomatiseerd overgezet worden van AllSolutions naar Careweb. AllSolutions is dan het centrale systeem voor registratie, planning, uitvoering en facturering van DBC’s. Careweb wordt gebruikt om de kosten van de behandelingen online te declareren bij de zorgverzekeraars.   

Vanaf 2018 is de DBC-systematiek niet meer van toepassing op de jeugdhulp. In deze versie is daarom bij de Leerlingdossiers (MLEDOS) de controle op de maximale duur van een DBC van 365 dagen verwijderd. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.11