Care4: Afkeuren van geïmporteerde urenregels mogelijk

In de functie Geïmporteerde Uren Care4 (MIMNCU) kunt u de geïmporteerde uren vanuit Care4 inzien. Hier is de actie Wel/niet afkeuren toegevoegd, waarmee u urenregels voortaan ook kunt afkeuren. (Door nog een keer op deze actie te klikken, maakt u een eventuele afkeuring ongedaan.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04