Budgetten per medewerker

Met de functies Medewerkers (MPERSO) en Eigen Medewerkergegevens (MPREIG) beheert u (verlof)budgetten bij een medewerker. In deze functies zijn in de browser met de normjaartaken van de medewerker de shortcuts Budgetten per activiteit en Verlofbudgetten toegevoegd. Hiermee kunt de bijbehorende budgetten gemakkelijker raadplegen en beheren. Voor de duidelijkheid is de shortcut Budgetten in deze browser hernoemd naar Budgetten per type.

Daarnaast is in de browser met de medewerker(s) (op het hoogste niveau binnen de functie) de shortcut Budgetten hernoemd naar Budgetten per activiteit. In de browser met de budgetten per type is de shortcut Periodeverdeling gewijzigd in Budgetten per periode.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.04