Budgetten en Latest Estimate-gegevens inlezen met Intercompany code

In deze versie is de functionaliteit waarmee u (grootboek)budgetten en latest estimate-gegevens kunt importeren, uitgebreid. U heeft nu ook de mogelijkheid om deze gegevens met intercompany-codes in te lezen. Hiervoor is in het sjabloon van de functie Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) een nieuwe kolom toegevoegd. Wanneer u (regelmatig) gebruik maakt van deze functie adviseren wij u na de upgrade het nieuwe sjabloon te downloaden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04