Btw-regels toegevoegd in UBL-bestand voor elektronische facturering

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kunt u het elektronisch factureren activeren. In dat geval kunt u bij de Debiteuren (MDEBST) aangeven of u deze elektronisch wilt factureren en zo ja, naar welk e-mailadres de factuur wordt verstuurd. Hierbij kunt u ook instellen of u naast de elektronische factuur in PDF-formaat ook nog automatisch een UBL-bestand wilt meesturen. Een UBL-bestand is een bestand in XML-formaat dat de metadata van een factuur bevat. Het UBL-bestand wordt gebruikt voor het uitwisselen van factuurgegevens tussen verschillende softwarepakketten.

Naast de kopgegevens van de factuur (zoals factuurnummer, -datum en debiteurgegevens) wordt vanaf deze versie ook informatie over de btw-regels in het UBL-bestand opgenomen. Op deze manier kunnen deze gegevens ook door het ontvangende softwarepakket (automatisch) worden ingelezen en eventueel geboekt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.24