Btw-gegevens automatisch geïmporteerd uit UBL-bestand (bij gescande inkoopfacturen)

Met de functie Importeren Gescande Inkoopfacturen (VIMINK) is het mogelijk gescande inkoopfacturen in te lezen vanuit een of meerdere importlocaties. In de functie Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) kun je de gescande inkoopfactuur vervolgens raadplegen en inboeken in de financiële administratie.

Als bij het scannen van de factuur een UBL-bestand wordt gedetecteerd, worden een aantal gegevens van de factuur automatisch in AllSolutions overgenomen. Voor een efficiëntere werking worden de btw-gegevens vanaf deze versie ook automatisch uit het UBL-bestand geïmporteerd.

De btw-gegevens kun je direct in het scherm raadplegen met de nieuwe velden btw-code (kr11.btw-kd) en btw-verdeling (kr11.btw-verd). (Als je eigen weergavesets hebt aangemaakt kun je deze velden na de upgrade zelf aan de weergave(n) toevoegen.)

Controleer de btw-gegevens altijd nog even vóórdat je de inkoopfactuur definitief registreert! Als er namelijk meerdere btw-codes met hetzelfde percentage aanwezig zijn, kan het systeem niet altijd goed bepalen welke btw-code op de factuur van toepassing is.

Als er btw-verdeling van toepassing is, kun je deze vóór het definitief registreren van de inkoopfactuur controleren en eventueel nog aanpassen via de shortcut Btw-verdeling. (Deze shortcut kun je alleen gebruiken bij inkoopfacturen waarbij btw-verdeling van toepassing is.)

Bij de registratie van de inkoopfactuur worden de btw-gegevens automatisch overgenomen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.10