Browser Informatie Weekstaten met Omissie

In de functie Informatie Weekstaten met Omissie (IONVWS) is de kolom ‘Naam thuisafdeling’ toegevoegd. Deze kolom wordt initieel niet getoond. U kunt deze zelf naar keuze aan de weergave(s) toevoegen.

Daarnaast is in deze browser het rolprincipe op medewerker ingebouwd. Hierdoor worden bij het starten van de functie initieel alleen de gegevens van de ingelogde medewerker getoond. Door het rolfilter uit te zetten worden ook de gegevens van de andere medewerkers zichtbaar.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.04