Bij importeren crediteuren direct KvK-nummer registreren

Met de functie Importeren Crediteurenbestand (VIMCRD) kun je op basis van een ingevuld Excel-bestand nieuwe crediteuren aanmaken. In deze versie kun je bij het inlezen van een nieuwe crediteur ook direct het nummer van de Kamer van Koophandel registreren. Het importsjabloon is met deze mogelijkheid uitgebreid. Op deze manier kun je nieuwe crediteuren sneller aanmaken en hoef je deze gegevens na het importeren niet meer handmatig toe te voegen. Wanneer je na de upgrade nieuwe crediteuren wilt gaan importeren raden wij aan eerst een nieuw importsjabloon uit het systeem te downloaden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.10