Bij factureren vanuit afdelingen: naam grootboekbedrijf als afzender in UBL-bestand opnemen

Als je elektronische facturen laat vergezellen van een UBL-bestand, dan worden de afzendergegevens gebruikt die zijn vastgelegd in de functie Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF). Het veld Naam (zz00.naam) wordt in de praktijk echter gevuld met de ‘interne bedrijfsnaam’, terwijl in het UBL-bestand de officiële bedrijfsnaam als afzender moet komen te staan. En deze officiële bedrijfsnaam staat dan in veld Naam (zz00.bdr-naam) bij het bezoekadres.

Vanuit de facturatie is het wenselijk dat een verkoopfactuur altijd de naam van het grootboekbedrijf als afzender meekrijgt. Vanaf deze versie wordt daarom voor het vullen van de afzender in UBL-bestand voortaan als eerste gekeken naar het veld Naam (zz00.bedr-naam) dat bij het bezoekadres is vastgelegd. Is dit veld niet gevuld? Dan wordt de naam opgenomen die is ingevuld in het veld Naam (zz00.naam) in het onderdeel Identificatie.

Dit biedt je de mogelijkheid om toch een (interne) naam van een afdeling aan te houden en daarbij ook de bedrijfsnaam op de juiste manier als afzender in het UBL-bestand te laten opnemen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.01