Bij elektronisch factureren alleen UBL 2.1. ondersteund

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kun je het elektronisch factureren activeren. In dat geval kun je bij de Debiteuren (MDEBST) aangeven of u deze elektronisch wilt factureren en zo ja, naar welk e-mailadres de factuur wordt verstuurd. Hierbij kunt u ook instellen of je naast de elektronische factuur in Pdf-formaat ook nog automatisch een UBL-bestand wilt meesturen. Een UBL-bestand is een bestand in XML-formaat dat de metadata van een factuur bevat. Het UBL-bestand wordt gebruikt voor het uitwisselen van factuurgegevens tussen verschillende softwarepakketten.

AllSolutions ondersteunt al enige tijd UBL-versie 2.1. De verouderde optie UBL 2.0 is dan ook uit het veld Verzendformaat elektronische factuur in de debiteurstamgegevens verwijderd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.08