Bij dossier de contacthistorie en aantekeningen van hulpvraag inzien

Bij zowel de Hulpvragen (MHULPV) als de Dossiers (MDOSSI) kunt u aantekeningen, telefoonnotities, acties, bezoekrapporten, e-mailarchief en contacthistorie vastleggen/raadplegen. Wanneer een dossier naar aanleiding van een hulpvraag wordt aangemaakt, is het wenselijk om vanuit het dossier ook alle gegevens van de gekoppelde hulpvraag te kunnen inzien. Daarom tonen de shortcuts in de functie Dossiers (MDOSSI) vanaf deze versie ook de gegevens van de gekoppelde hulpvraag. Het gaat dan om de aantekeningen, telefoonnotities, acties, bezoekrapporten, het e-mailarchief en de contacthistorie die bij de bijbehorende hulpvraag zijn vastgelegd. Op die manier heeft u direct een volledig beeld van de contacthistorie en aantekeningen van het gehele dossier.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.02