Bij debiteuren veld ‘Nummer Kamer van Koophandel’ toegevoegd

Bij de Debiteuren (MDEBST) is in het onderdeel Overige gegevens het veld Nummer Kamer van Koophandel toegevoegd. Hier kun je het nummer vastleggen waaronder de debiteur is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit veld wordt automatisch gesynchroniseerd met het KvK-veld bij de relatie en vice versa.

Daarnaast is in het sjabloon voor het Importeren Debiteurbestand (VIMDEB) ook een kolom voor het ‘Nummer Kamer van Koophandel’ toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.01