Bij crediteuren meerdere bankrekeningen buiten SEPA-zone vastleggen

De registratie van bankrekeningen buiten de SEPA-zone is gewijzigd. Alle rekeningen leg je voortaan bij de crediteuren (MKRDST) vast via de shortcut Rekeningen, zowel voor betalingen binnen de SEPA-zone als voor betalingen buiten de SEPA-zone (via bijvoorbeeld BTL-91). Op deze manier is het gemakkelijker om ook voor het vastleggen van dit type rekeningen het vier-ogen principe in te richten.

Daarnaast kun je nu voor betalingen buiten de SEPA-zone meerdere bankrekeningen registreren. Voorheen was er in de crediteurgegevens ruimte voor het vastleggen van één rekening. Met deze wijziging zijn de rekening-velden in de crediteurstamgegevens vervallen. Bijkomstig voordeel is dat het invoerscherm voor een nieuwe crediteur hiermee korter is geworden.

Per bankrekening geef je met het veld Bestemd voor betaalopdrachttype aan in welke betaalstroom je de rekening wilt gebruiken, binnen de SEPA-zone (SEPA), buiten de SEPA-zone (Non-SEPA) of beide (Zowel SEPA als non-SEPA). Alle gerelateerde functies zijn hierop aangepast. Dit geldt ook voor het sjabloon voor het Importeren Crediteurbestand (VIMCRD).

Tijdens de upgrade worden eventueel vastgelegde rekeningen van buitenlandse crediteuren in de omgeving automatisch naar de rekeningen-browser verplaatst, inclusief eventueel aanwezige mutatielogging op deze gegevens. Wanneer er in de omgeving mutatielogging op de crediteurstamgegevens is ingesteld, raden we aan om tijdens de acceptatiecheck extra aandacht aan deze wijziging te besteden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.01