Beter overzicht met nieuwe ‘Strokenplanning Configuraties’ (Bemand Verhuur)

In deze versie is er een nieuwe functie voor het plannen van configuraties beschikbaar: de Strokenplanning Configuraties (MSTRPL). Dit planbord brengt op een andere manier de verhuur van je configuraties in beeld. Doordat de opdrachten over meerdere blokken heen – in de vorm van stroken – worden weergegeven, geeft dit je een beter overzicht van de stand van zaken.

In de Parameters Strokenplanning (MSPPAR) stel je onder andere in hoe de planperiode wordt getoond. En welke kleuren je aan de verschillende processtatussen in het planbord wilt toekennen. Dit geeft je meer flexibiliteit om het planbord naar je eigen wensen in te delen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.02