Beter inzicht via de Performance Monitor

Om de performance van de omgeving op specifieke onderdelen beter te kunnen monitoren zijn in de Performance Monitor (IPERFO) drie weergaven aan de standaard weergaveset toegevoegd:

  • Rapportage(s) – standaardacties
  • Rapportage(s) – snapshots
  • Rapportage(s) – batchopdrachten (excl. snapshots)

Daarnaast zijn in deze weergaven een aantal standaardrapportages toegevoegd. Deze kun je (al dan niet met een specifieke filterinstelling) direct starten vanuit de browser.

Je kunt ook ervoor kiezen deze rapportages op een standaardpagina te laden. Voor meer informatie, zie het onderdeel Business Intelligence verderop in deze release notes.

Verder is de Performance Monitor uitgebreid met een filter Vanaf – t/m snapshotnummer, zodat je snel en gemakkelijk de performance van specifieke snapshots kunt monitoren.


Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.08