Beter inzicht in matching transactieregels elektronisch bankafschrift

In de browser met Transactieregels Elektronische Bankafschriften (MAFTRN) zijn de kolommen ‘Extern factuurnummer’ en ‘Opdrachtnummer’ toegevoegd. Met deze informatie wordt duidelijker weergegeven hoe de matching van de transactieregels tot stand is gekomen, bijvoorbeeld wanneer je de koppeling met Trajectplanner gebruikt.

Na de upgrade kun je beide kolommen naar keuze zelf aan de weergaven toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09