Betaalde inkoopfacturen op controleoverzicht autorisatie afdrukken

In het selectiescherm van de functie Controleoverzicht Autorisatie (PAUTHO) kunt u met een nieuw veld aangeven of u inkoopfacturen die al (vooruit) betaald zijn, ook wilt meenemen in de selectie. Voorheen werden de betaalde inkoopfacturen niet meer op het overzicht afgedrukt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.16