Betaalbaarstelling voor declaraties in status terugzetten

Bij het uitbetalen van declaraties van medewerkers kun je dit naar keuze via de crediteurenbetalingen inrichten. Of via de HRM-functies voor het Uitbetalen Declaraties via Bank regelen.

In de bijbehorende functie voor het Betaalbaarstellen Betaaladvies Declaraties (MBSTDC) is de actie Betaalbaarstelling na aanmaken betaalbestand in status terugzetten toegevoegd. Deze actie kun je gebruiken wanneer het betaalbestand is geweigerd door de bank. De status van de betaalbaarstelling wordt dan teruggezet naar ‘Gefiatteerd’. Hierna kun je wijzigingen aanbrengen in de bijbehorende betaalbaargestelde posten (betaalbaarstelling wel eerst defiatteren). Daarna kun je de betaalbaarstelling opnieuw fiatteren en een nieuw betaalbestand aanmaken.

Hiermee is de werking van deze functie gelijkgetrokken met de functies voor het doen van crediteurenbetalingen via SEPA-Zone of via Wereldbetalingen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.01