Betaal- en incassobestand koppelen

In AllSolutions is het mogelijk om Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) automatisch in te lezen en door te verwerken in de financiële administratie. Binnen deze functionaliteit is het mogelijk om betaalbestanden en incassobestanden handmatig te koppelen aan een transactieregel. In de praktijk worden deze transacties namelijk als één gecomprimeerde post in het elektronische bankafschrift aangeboden.

De manier waarop de betaal- en incassobestanden kunnen worden gekoppeld aan een transactieregel, is in deze versie aangepast, waardoor ook de gestorneerde incasso’s en betalingen beter te registreren zijn. Dit gaat overigens alleen op voor de Banken (t.b.v. Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST), waarbij is ingesteld dat de betaal- en/of incassobestanden bij het elektronisch bankafschrift moeten worden geboekt. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.03