Besturing: Afboekingsredenen factuurregels toegevoegd

Bij conceptfacturen voor projecten heeft u de mogelijkheid om projectfactuurregels niet volledig aan de klant door te belasten of een extra bedrag in rekening te brengen. Vanaf deze versie kunt u bij de Parameters Projecten (MPRPAR) instellen of de gebruiker een afboekingsreden moet opgeven, wanneer hij in Conceptfacturen (MKONSE) bij een factuurregel het veld Rest later factureren uitvinkt. Hiervoor is het veld Reden verplicht bij af-/opboeking conceptfactuurregel in de parameters onder het kopje Facturering toegevoegd. Bij het verwerken van de facturen wordt het onderhanden werk van het niet gefactureerde deel tegen kostprijs geboekt op de grootboekrekening die is vastgelegd bij de gekoppelde afboekingsreden. Wanneer een extra bedrag in rekening is gebracht, wordt de kostprijs verhoogd en de grootboekrekening die bij de redencode is vastgelegd, gecrediteerd voor het verschil tussen onderhanden werk en kostprijs.

De algemene tabel met redenen beheert u met de nieuwe functie Afboekingsredenen Projectfacturen (MAFBRP).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17