Bepaling diverse velden bij transactieregels gewijzigd

Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de vastlegging van gegevens bij transactieregels van een elektronisch bankafschrift:

  • Veld ‘Betalingskenmerk’ (gb32.bet-kenmerk) wordt alleen nog maar gevuld, wanneer er sprake is van een echt betalingskenmerk.
  • Veld ‘Mutatie referentie STA’ (gb32.mut-ref-sta) wordt niet meer afgekapt op 50 tekens.
  • Nieuw veld ‘Betalingsinformatie’ (gb32.bet-info) is toegevoegd. Dit veld is gelijk aan het veld ‘Mutatie referentie STA’, maar dan zonder de valutadatum, transactiesoort en bedrag.
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.13