Bedrijf in signaleringse-mail alerts opgenomen

Per medewerker kunt u diverse alerts instellen, waarbij u per alert het signaleringsaantal kunt vastleggen. Hierbij kunt u ook aangeven of bij het bereiken van dit aantal de gebruiker een e-mailbericht ontvangt. De functie Signaleren Alerts naar Medewerkers (VALERT) kunt u gebruiken om personen automatisch per e-mail te attenderen op bepaalde alerts. Deze functie is veelal opgenomen in een Program Batch Job (MJOBNR) om het systeem automatisch de signaleringsmails te laten versturen.

Vanaf deze versie wordt in de signaleringse-mail ter informatie ook het bedrijf vermeld waarop de alert betrekking heeft. Als u in uw omgeving met meerdere bedrijven werkt en per bedrijf alerts heeft ingesteld, is het voortaan voor de gebruiker duidelijker op welk bedrijf de alert betrekking heeft.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.02