Bedrijf als school of bestuur aanmaken

Bestellingen vanuit de webwinkel worden niet automatisch als definitieve order in de module Logistiek aangemaakt. Deze bestellingen moeten eerst worden gecontroleerd, aangevuld en verwerkt met de functie Webwinkel-bestellingen (MWPSHP). Vanuit deze functie is het mogelijk om op basis van de ingevoerde gegevens een nieuwe relatie/debiteur aan te maken.

Vanaf deze versie kunt u aangeven als welk relatietype (‘Organisatie’, ‘Bestuur’ of ‘School’) u het bedrijf wilt vastleggen. Hiervoor is het veld ‘Bedrijf aanmaken als’ toegevoegd. Dit veld wordt overigens alleen getoond, wanneer de module Onderwijs is geactiveerd en er een bedrijfsnaam bij de bestelling is opgegeven.

Daarnaast is er een aanpassing doorgevoerd dat de contactpersoon van het bedrijf automatisch in het relatiebestand wordt aangemaakt wanneer deze persoon nog niet bekend is.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.06