Autorisatieroutes uitgebreid en mandatenregistratie beschikbaar

In deze versie is de functionaliteit voor autorisatieroutes uitgebreid. Hierbij kunt u nu de inkoopfactuur ter fiattering aan medewerkers aanbieden op volgorde van de gekoppelde autorisatieroute. Daarnaast hebben we een mandatenregistratie toegevoegd. In de Parameters Crediteuren (MKRPAR) geeft u aan of u van (een van) beide opties gebruikt wilt maken. Onder het kopje ‘Facturering’ zijn hiervoor de velden ‘Controle mandaat’ en ‘Fiatteren op volgorde’ toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05