Autorisatie: Verbeterde registratie ‘Nummer mobiele telefoon’ gebruiker

Het is mogelijk het inloggen in je omgeving extra te beveiligen met een SMS-token. Bij het inloggen geeft de gebruiker dan zowel het wachtwoord als een SMS-token op. Dit sms-token wordt verstuurd naar het Nummer mobiele telefoon dat in de functie Gebruikers (MGEBRU) is vastgelegd (in het onderdeel Beveiliging). Daarnaast werd dit nummer ook automatisch doorgezet naar de gebruikersinstellingen en op je profielpagina getoond. Vanwege privacy was dit echter niet altijd wenselijk.

Daarom is in deze versie de registratie van het mobiele nummer van de gebruiker niet langer op de achtergrond met elkaar verbonden:

  • Het veld Nummer mobiele telefoon in je gebruikersaccount (MGEBRU) wordt voortaan alléén gebruikt voor het verzenden van het sms-token.
  • Los daarvan kun je in de Gebruikersinstellingen of je profielpagina (MGBINS) zelf ervoor kiezen of je je mobiele telefoonnummer invult. En daarmee deelt met anderen.

Op deze manier is de privacy van medewerkersgegevens beter gewaarborgd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.07