Autorisatie op exporteren van gegevens vanuit rapportages aangescherpt

Vanaf deze versie kun je bij een snapshot instellen of gebruikers de gegevens van de rapportage naar Excel mogen exporteren. Hiervoor is in de functie Snapshots (MSNAPS) het veld Exporteren toegestaan toegevoegd. Met dit veld kun je nu gericht aangeven of de ‘Exporteren naar Excel’-button bij een rapportage getoond wordt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04