Automatische matching transactieregels elektronische bankafschriften verbeterd

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) worden de transactieregels automatisch gekoppeld aan inkoop- of verkoopfacturen. Bij deze automatische matching wordt voortaan ook rekening gehouden met de Geldige bedrijven/afdelingen die je bij de Debiteuren (MDEBST) en Crediteuren (MKRDST) kunt opgeven.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.07