Automatisch nieuwe incassomachtiging aanmaken bij wijzigen IBAN

In de Parameters Debiteuren (MDBPAR) is in het onderdeel Automatische incasso het veld Automatisch nieuwe incassomachtiging aanmaken bij wijzigen IBAN toegevoegd. Met dit veld kun je instellen dat bij wijziging van het rekeningnummer (IBAN) automatisch een nieuwe doorlopende machtiging van het type ‘Standaard Europees’ bij de betreffende debiteur wordt aangemaakt. Hierdoor wordt de eerstvolgende incasso altijd op basis van een nieuw machtigings-ID uitgevoerd waardoor de bank de incasso nooit kan afkeuren vanwege foutieve of incomplete machtigingsinformatie (foutcode MD02).

Om automatisch een nieuwe machtiging te kunnen aanmaken bij het wijzigen van het IBAN gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij de debiteur (MDBBST) is het Opnemen in de automatische incasso geactiveerd.
  • De lopende machtiging is actief en van het type ‘Standaard Europees‘.
  • De lopende machtiging is actief.
  • In de lopende machtiging is het IBAN leeg of gelijk aan het oude, te wijzigen IBAN.
  • Op basis van de lopende machtiging zijn al eerder posten geïncasseerd.

Bij het automatisch aanmaken van een nieuwe machtiging worden de gegevens van de oude machtiging 1-op-1 overgenomen. Alleen de datum effectief wordt hierbij op de actuele datum gezet. Tegelijkertijd wordt de oude machtiging gedeactiveerd en de datum einde machtiging op de datum van ‘gisteren’ gezet.


Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.06