Auditfile genereren voor lopend boekjaar mogelijk

Met de functie Genereren Auditfile Financieel (VADFIN) kunt u een XML Auditfile Financieel genereren, waarmee u gegevens vanuit AllSolutions naar een ander softwarepakket kunt overbrengen. Tot nu toe was dit alleen mogelijk voor een afgesloten boekjaar. Vanaf deze versie kunt u ervoor kiezen of u voor een afgesloten boekjaar of een nog lopend boekjaar een auditfile wilt genereren. Wanneer u dit niet wilt, heeft u de optie om een configuratie op het betreffende veld in te stellen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.01