Aparte kostencodes voor ‘inhuur’ gebruiken (bemand verhuur)

Vanaf deze versie is het mogelijk om aparte diverse kostencodes voor ‘inhuur’ vast te leggen (module Bemand verhuur). Hiertoe zijn in de Parameters Verkopen (MVKPAR) de volgende velden toegevoegd:

  • Kostencode toeslag maandag t/m vrijdag – inhuur
  • Kostencode toeslag zaterdag – inhuur
  • Kostencode toeslag zondag – inhuur
  • Kostencode aanvoertijd – inhuur
  • Kostencode afvoertijd – inhuur
  • Kostencode aan- en afvoer (bedrag) – inhuur

Als deze velden zijn gevuld, wordt bij het draaien van de functies Uren/Kosten/Machine-uren Bemand Verhuur naar Projecten/Werkorders (VHPWBV) en Genereren/Afdrukken Conceptfacturen (VCOLOG) gekeken of de ingezette configuratie van het type ‘inhuur’ is. In dat geval worden de kosten op de nieuwe kostencodes voor inhuur geboekt. Als je deze velden leeg laat, worden de bestaande kostencodes gebruikt. (Het is dus niet verplicht om aparte kostencodes voor inhuur te gebruiken.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01