Alerts: Diverse aanpassingen voor het verbeteren van de performance

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow. Om de performance te optimaliseren zijn in deze versie een aantal aanpassingen in de alerts doorgevoerd.

  • Zo wordt de Alert Monitor (onderdeel aan de linkerkant) voortaan direct bijgewerkt wanneer u wisselt van inlogafdeling (via het onderdeel Bedrijfsgegevens aan de linkerkant van uw scherm).
  • De standaardfrequentie waarmee de Alert Monitor automatisch wordt ververst, is verlaagd van 2 naar 5 minuten. In de praktijk zal de alert monitor echter vaker worden bijgewerkt, omdat op diverse plekken in de software een trigger hiertoe wordt gegeven. Eventueel kan de standaardfrequentie door AllSolutions via de Parameters AllSolutions (MZZPAR) worden aangepast. Hiervoor is in deze parameters het nieuwe onderdeel Instellingen ten behoeve van alert monitor en het veld Alert reload interval toegevoegd.
  • Er zijn diverse alerts die u kunt instellen afhankelijk van de rollen die een gebruiker heeft vanuit zijn/haar gebruikersaccount. Vanaf deze versie zullen alerts met deze instelling alléén bij een gebruiker intellen wanneer de ingestelde rol ook daadwerkelijk aanwezig is in zijn/haar gebruikersaccount. Is de betreffende rol bij een gebruiker niet aanwezig, dan zal de alert dus niet meer intellen en standaard 0 tonen.
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04