Afdwingen ingeven wachtwoord bij inloggen

Internetbrowsers kunnen wachtwoorden van gebruikers onthouden, zodat een wachtwoord-veld in het vervolg automatisch wordt ingevuld. Dit is echter in verband met beveiliging van het systeem niet altijd gewenst. Daarom is in deze versie in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) in het onderdeel Inloggen het veld Wachtwoord verplicht ingeven toegevoegd. Door dit veld te activeren kun je afdwingen dat gebruikers altijd zelf het wachtwoord moeten ingeven, ondanks de instelling in hun browser. 

Met deze instelling wordt het completeren van het wachtwoord in de browser gedeactiveerd (autocomplete=“off”). Microsoft Edge en Internet Explorer 11 hebben er echter bewust voor gekozen om deze instelling te negeren. Mogelijk kan dit – op termijn –  ook gelden voor andere internet browsers. Het activeren van deze nieuwe parameter in Allsolutions is dan ook niet 100% waterdicht. Een mogelijk alternatief kan zijn om via de instellingen van de internet browser het laten onthouden van wachtwoorden door gebruikers helemaal niet toe te staan. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.04