Administratief gereedmelden werkorder

In de browser met Werkorders (MWORDE) is een shortcut Verantwoording beschikbaar, waarmee het mogelijk is om vanuit één browser alle verschillende soorten kosten (uren, kostencomponenten, artikelen en goederenafgiftes) te registreren op een werkorder. Daarnaast is het vanuit deze browser mogelijk om de werkopdracht af te drukken, de uren en kosten te verwerken en om de werkorder technisch gereed te melden. In deze versie is het mogelijk gemaakt om vanuit deze browser de werkorder administratief gereed te melden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01