Actie ‘Kring tonen’ toegevoegd

In de browser met Kringen (MKRING) is de actie ‘Kring tonen’ toegevoegd, waarmee u de kringpagina direct op uw scherm kunt bekijken. Via de navigatiebalk links boven in de metabar kunt u weer terug naar de functie Kringen om de kring eventueel verder te bewerken of in te richten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05