Actie ‘Anonimiseren’ bij de ‘Crediteuren’ toegevoegd

In de browser met Crediteuren (MKRDST) is de actie Anonimiseren toegevoegd. Met deze actie kun je bij een crediteur alle persoonsgebonden data in de database anonimiseren. Zie voor meer informatie de uitleg in het onderdeel Algemeen in deze release notes.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.06