‘Aanvullende omschrijving’ (vast actiefdeel) opgenomen in ‘Waardeverloop Vaste Activa’

Met de functie Overzicht Waardeverloop Vaste Activa (PWRDVA) heeft u de mogelijkheid om een overzicht te genereren van het waardeverloop van de vaste activa. In de output van deze functie wordt voortaan ook de aanvullende omschrijving van de vast actiefdelen (veld va02.aanv-oms) getoond. Op deze manier kunt u de gegevens van de vaste actiefdelen gemakkelijker herleiden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04