Aanpassing procedure voor gewijzigde IBAN voor incasso’s

Er komt ook een aanpassing in de procedure voor het doorgeven van een gewijzigd IBAN. Nu is het nog zo dat als een rekeninghouder voor een incassomachtiging een nieuwe IBAN opgeeft die loopt bij een andere bank, een aanvullende code (SMNDA: Same Mandate New Debtor Agent) opgenomen wordt in het incassobestand, dat u bij de bank aanlevert. Dit is niet nodig als de nieuwe IBAN loopt bij dezelfde bank.

Per 20 november aanstaande krijgt de SMNDA-code een nieuwe betekenis: ‘Same Mandate with a New Debtor Account’. Dit is straks de indicatie dat er sprake is van een andere IBAN (bij dezelfde of bij een andere bank). De verwachting is dat hiermee het aantal storneringen vanwege IBAN-wijzigingen behoorlijk naar beneden gebracht kan worden. Ook deze aanpassing wordt door de nieuwe checkbox SEPA-wijzigingen per 20-11-2016 effectueren in de functie Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-Zone) (MBNKST), onderdeel Automatische incasso – SEPA aangestuurd. Wanneer deze instelling in uw omgeving is geactiveerd worden nieuwe incassobestanden automatisch met de nieuwe bestandsopmaak aangemaakt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.07