Aanpassing inleesfunctie

In het selectiescherm van de functie Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) kunt u vanaf deze versie aangeven of de eerder ingelezen budgetregels verwijderd moeten worden. Voorheen kon u deze budgetregels alleen verwijderen met de functie Schonen Interface Budgetten (VSCHBI).

Daarnaast is de inleesfunctie gewijzigd. Bestaande budgetregels worden voortaan bij het importeren automatisch overschreven wanneer u deze nogmaals inleest. Hierdoor hoeft u deze niet meer eerst te verwijderen wanneer u wijzigingen in de bestaande budgetregels wilt doorvoeren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.14