Aanmaken urenregels via formulier verbeterd

U kunt op verschillende manieren een urenregel toevoegen aan uw weekstaat, bijvoorbeeld via het formulier waarbij u dan handmatig aangeeft op welke bestemming uw uren betrekking hebben.

In deze versie is de invoer via het formulier aangepast. Hierbij worden vanaf nu alleen de relevante velden in het formulier getoond, afhankelijk van de gekozen bestemming. Zo worden bijvoorbeeld de velden ‘subproject’ en ‘projectfase’ alleen getoond, wanneer u hebt gekozen voor bestemming ‘Project’.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.10