Aanmaken nieuwe site en/of contactpersoon

Om het registreren van Werkorders (MWORDE) voor een nieuwe site en/of contactpersoon makkelijker te maken, kunt u voortaan direct vanuit de functie Werkorders (MWORDE) de site en/of contactpersoon aanmaken. Hiervoor hoeft u dan niet apart de functies Sites (MSITES) en Service-contactpersonen (MKONTP) te gebruiken.

In het formulier met werkordergegevens kunt u zelf aangegeven of u een nieuwe of een bestaande site/contactpersoon bij de werkorder wilt opslaan. Wanneer u kiest voor een nieuwe site/contactpersoon, komen automatisch de extra velden in het formulier naar voren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.06